Generalforsamling / Invitation
Hent regnskab
for 2020 her:
Klik på ikonet
 
Hent budget
for 2021 her:

Klik på ikonet
 

Invitation

Indkaldelse til udsat generalforsamling i Foreningen Folboholm Vest (FFV).
Mødet afholdes mandag d. 25/10 – 2021 kl. 19 i EFFI’s lokale på Galgebakken 4, Ebeltoft.

Kære beboere på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

Vor 10. ordinære generalforsamling blev i foråret udsat på grund af stigende coronasmitte. Nu er mange efterhånden blevet vaccineret, smitten er lav og under kontrol og alle restriktionerne er nu ophævet.
I inviteres hermed til vor udsatte generalforsamling i foreningen.


Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fungerende Formandens beretning om det forløbne år. Holger Hansen (HH).
4. Godkendelse af regnskab 2020. Holger Hansen (HH)
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Årskontingent uændret 1000 kr.
7. Aktiviteter i GF. (HH).
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020 og årskontingent. (HH).
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Klaus Mårslet Pedersen (KMP) er fratrådt på grund af fraflytning. Øvrige medlemmer Mette Runciman - Hyrdevænget 7. Lenette Schau -Hyrdevænget 3. Michael Winther - Hyrdevænget 12 og Holger Hansen – Hyrdevænget 1 er alle villige til genvalg som medlem af bestyrelsen.
10. Valg af suppleanter (2 til bestyrelsen). Vi mangler suppleanter.
11. Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Hansen – Hyrdevænget 14 er villig til genvalg men vi mangler en revisor suppleant.
12. Evt.

Vi gør opmærksom på, at såfremt beboerne i området har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 11. oktober 2021. Hvis der kommer forslag til dagsordenen, vil endelig dagsorden efterfølgende blive udsendt.

Af hensyn til forfriskninger bedes du/I give besked om deltagelse til Holger, Hyrdevænget 1. E-mail: hyrdevaenget1@gmail.com eller på tlf.: 30203594, senest d. 18/10 – 2021.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Mette Runciman; Lenette Schau; Michael Winther og Holger E. Hansen
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK