Generalforsamling / Invitation
Hent regnskab
for 2018 her:
Klik på ikonet
 
Hent budget
for 2019 her:

Klik på ikonet
 

Invitation

Indkaldelse til 8. ordinære generalforsamling i Foreningen Folboholm Vest (FFV).
Mødet afholdes torsdag d. 14/3 – 2019 kl. 19 på Hyrdebakken 7, Ebeltoft.

Kære beboere på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

I inviteres hermed til vores 8. ordinære generalforsamling i foreningen.
 

Dagsorden ifølge vedtægter:

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning om det forløbne år. Klaus Maarslet Pedersen (KMP).
Godkendelse af årsrapport/regnskab. Holger Hansen (HH)
Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag: Årskontingent uændret 1000 kr.
Aktiviteter i GF. (HH).
Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent. (HH).
Valg af et bestyrelsesmedlem. (KMP), Michael Winter og Lenette Schau er på valg, men er begge villige til genvalg. (HH) er ikke på valg. Vi håber at finde et nyt 5. medlem til bestyrelsen.
Valg af suppleanter (2 til bestyrelsen). 1. suppleant Mette Gammelgård ønsker ikke genvalg så vi mangler nu både en 1. og 2. suppleant.
Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Hansen er villig til genvalg men vi mangler en revisor suppleant.
Evt.
 
Vi gør opmærksom på, at såfremt beboerne i området har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 28. februar 2019. Hvis der kommer forslag til dagsordenen, vil endelig dagsorden efterfølgende blive udsendt.

Af hensyn til forfriskninger bedes du/I give besked om deltagelse til (KMP), Hyrdebakken 7. E-mail: klaus.maarslet@gmail.com eller på tlf.: 51204579, senest d. 12/3 – 2019.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klaus Maarslet Pedersen, Holger Hansen, Michael Winther, Lenette Schau.

 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK