Generalforsamling / Invitation
 
Hent revideret regnskab
for 2023 her:
Klik på ikonet
 
Hent budget
for 2024 her:

Klik på ikonet
 

Invitation

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Folboholm Vest (FFV).
Mødet afholdes torsdag d. 14. marts – 2024 kl. 19 i EFFI’s lokale Galgebakken 4, Ebeltoft.


Kære beboere på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

I inviteres hermed til vor 13. generalforsamling i foreningen.


Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om det forløbne år.
4. Godkendelse af regnskab 2023.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Årskontingent uændret 1000 kr.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024 + årskontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mette & Mario Runciman - Hyrdevænget 7. Lenette Schau - Hyrdevænget 3. Michael Winther - Hyrdevænget 12 og Holger Hansen – Hyrdevænget 1.
9. Valg af suppleant Conny Hansen. Vi mangler stadig 1 suppleant.
10. Valg af revisor Lone Hansen – Hyrdevænget 14.
11. Evt.

Vi gør opmærksom på, at såfremt beboerne i området har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 1. marts 2024. Hvis der kommer forslag til dagsordenen, vil endelig dagsorden efterfølgende blive udsendt.

Af hensyn til forfriskninger bedes du/I give besked om deltagelse til Holger, Hyrdevænget 1. E-mail: hyrdevaenget1@gmail.com eller på mobiltlf.: 30203594, senest d. 7/3 – 2024.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Mette Runciman; Mario Runciman; Lenette Schau; Michael Winther og Holger E. Hansen
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK