Velkommen til Foreningen Folboholm Vest ( FFV )

Vi byder dig/jer velkommen til Folboholm, et af Ebeltofts attraktive bynære boligkvarterer i grønne omgivelser.

Området er meget børnevenligt med park og stisystemer m.v. Der er kort afstand til børnehave, spejderhytte, kolonihave, sportsklub samt golfbane.

FFV er en forening for parcelhusejerne på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

FFV er underlagt Grundejerforeningen Folboholm (GF). Denne forening er etableret ifølge lokalplan 219 Folboholm og varetager områdets overordnede interesser for:

I + II.)    Foreningen Folboholm Vest (FFV), delområde 1 og 2 (= vores).

III.)    Ebeltoft boligselskab afd. 15, delområde 3.

IV.)    Andelsboligforeningen Hyrdestien, delområde 4.

IV.)    Andelsboligforeningen Hestehaven, delområde 4.

V.)    Fællesarealer, delområde 5.

Lokalplanen deklarerer medlemspligt for samtlige ejere indenfor området.

Delområder i Folboholm

 

 Link til vor egen lokalplan LP219

Vor årlige generalforsamling afholdes 25. august

Som bekendt blev vor 9. ordinære generalforsamling i foråret aflyst på grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid19. Smittespredningen er nu under kontrol og forbuddet er efterfølgende blevet lempet og I inviteres hermed atter til vor udsatte generalforsamling i foreningen naturligvis i henhold til vedtægterne angående indkaldelse, dagsorden med mere.

Bestyrelsen erkender, at der ikke er taget højde for en sådan situation i vedtægterne, hvor der står skrevet, at mødet skal afholdes i marts måned. Vi ser dog heller ikke noget problem i at afholde vor generalforsamling nu under hensyntagen til Covid 19 anbefalingerne.
Som altid står bestyrelsen til rådighed for spørgsmål pr. mail: hyrdevaenget1@gmail.com
og/eller pr. telefon +45 30203594.
 
 
 
Vi skal have nye naboer mod syd
v.Galgebakken 11 (= lokalplan 411)
Se mere her:
 
 
Lokalplan 411 kan hentes her -
Klik på billedet herunder:
 
 
 
 
 
 

Hvad betyder det så i praksis for dig/jer??

 

  1. Dine interesser som parcelhusejer varetages af foreningens valgte bestyrelse.
  2. Du bliver løbende informeret om foreningens aktiviteter og arrangementer.
  3. Du har på den årlige generalforsamling i begyndelsen af marts måned mulighed for at få medindflydelse på foreningens drift.
  4. Du kan til enhver tid kontakte FFV foreningens bestyrelse og få råd/-vejledning om praktiske spørgsmål som tilflytter.
  5. Du er omfattet/beskyttet af et ordensreglement.
  6. Gennem det årlige kontingent pt. kr. 1000,- opbygges den nødvendige kapital til fremtidige vedligeholdelsesarbejder af fællesarealer m.m. Bemærk at en tidligere ejer af den ejendom du/I har købt, er betalingspligtig for kontingent til skæringsdag, hvorfor du/I  bør være opmærksom herpå overfor den advokat, som ordner ejendomshandlens refusionsopgørelse.
 
Klik på billedet herunder for at forstørre områdets kort.
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK