Velkommen til Foreningen Folboholm Vest ( FFV )

Vi byder dig/jer velkommen til Folboholm, et af Ebeltofts attraktive bynære boligkvarterer i grønne omgivelser.

Området er meget børnevenligt med park og stisystemer m.v. Der er kort afstand til børnehave, spejderhytte, kolonihave, sportsklub samt golfbane.

FFV er en forening for parcelhusejerne på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

FFV er underlagt Grundejerforeningen Folboholm (GF). Denne forening er etableret ifølge lokalplan 219 Folboholm og varetager områdets overordnede interesser for:

I + II.)    Foreningen Folboholm Vest (FFV), delområde 1 og 2 (= vores).

III.)    Ebeltoft boligselskab afd. 15, delområde 3.

IV.)    Andelsboligforeningen Hyrdestien, delområde 4.

IV.)    Andelsboligforeningen Hestehaven, delområde 4.

V.)    Fællesarealer, delområde 5.

Lokalplanen deklarerer medlemspligt for samtlige ejere indenfor området.

Delområder i Folboholm

 

 Link til vor egen lokalplan LP219

Ny lokalplan LP 411 på vej.??

 
 Nyheder !!! 
Vi skal have nye naboer mod syd v.
Galgebakken 11
Se mere her:
 
Der blev afholdt borgermødet den 13. juni i Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2. Der var 20 deltagere og der blev overdraget 5 skriftlige indsigelser fra 33 grundejerepå mødet. Derudover blev der stillet 5 skriftlige spørgsmål samt en del mundlige kommentarer og spørgsmål til lokalplanen.
 
Vi har nu fået svar på vore indsigelser. Disse svar kan læses her:
Se især bemærkningnotatet nederst
 
Byrådsmedlem Anders Peter Rasmussen (A) fremsatte på byrådsmødet den 29.11.2017 et modforslag med et par justeringer til lokalplansforslaget, desværre var der ikke flertal herfor og lokalplan 411 blev efterfølgende stemt igennem uændret.
 
 
Lokalplan 411 kan hentes her -
Klik på billedet herunder:
 
 
 
 
 
 

Hvad betyder det så i praksis for dig/jer??

 

  1. Dine interesser som parcelhusejer varetages af foreningens valgte bestyrelse.
  2. Du bliver løbende informeret om foreningens aktiviteter og arrangementer.
  3. Du har på den årlige generalforsamling i begyndelsen af marts måned mulighed for at få medindflydelse på foreningens drift.
  4. Du kan til enhver tid kontakte FFV foreningens bestyrelse og få råd/-vejledning om praktiske spørgsmål som tilflytter.
  5. Du er omfattet/beskyttet af et ordensreglement.
  6. Gennem det årlige kontingent pt. kr. 1000,- opbygges den nødvendige kapital til fremtidige vedligeholdelsesarbejder af fællesarealer m.m. Bemærk at en tidligere ejer af den ejendom du/I har købt, er betalingspligtig for kontingent til skæringsdag, hvorfor du/I  bør være opmærksom herpå overfor den advokat, som ordner ejendomshandlens refusionsopgørelse.
 
Klik på billedet herunder for at forstørre områdets kort.
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 13, 8400 Ebeltoft - DK